Povijest škole

urednik

O osnutku prve škole u Potočanima imamo vrlo malo podataka. Za izgradnju prve školske zgrade i pokretanje škole u Potočanima zaslužni su prvom bosanski Franjevci. Tako se godine 1868. godine u zapisima Bosne Srebrene spominje potreba za izgradnjom školske zgrade u Potočanima. Već 1870.godine spominje se škola u Potočanima. Nekoliko godina kasnije, tj.godine 1877. za učitelja je određen fra Ilija Oršolić. Odmah nakon okupacije Bosne i Hercegovine od strane Austro-Ugarske monarhije 1878. godine, otvorena je u Potočanima državna škola. Velika zgrada za školu sagrađena je 1886., a druga odmah do nje 1900. godine, na dominantnom brežuljku iznad begovog čardaka i potoka Kačevca. Civilni učitelji u vremenu prije i poslije Prvog svjetskog rata bili su: Vinko Reš, učiteljski bračni par Ivan Lopata i Sofija, rođena Kovačević, te Karlo Igl. U Šematizmu Bosne Srebrene od 1895.godine stoji zapisano da potočanski župnik fra Mirko Šestić ima dvije škole na području župe: u Potočanima i u Odžaku. Treba napomenuti da je današnji grad Odžak tada bila varošica koja je pripadala župi Potočani. Spominje se 60 đaka koji su tada polazili u školu. Za tadašnje vrijeme bio je to lijep broj djece. Broj se povećavao te je 1906. godine u mjesnoj školi u Potočanima bilo 130 đaka. Škola je radila i u vrijeme Prvog svjetskog rata što potvrđuju pisma župnika fra Marijana Marića Provincijalu u kojima izvještava o stanju u školi.

I nakon Drugog svjetskog rata u Potočanima je bila škola, dakle od nastanka jugoslavenske države, tj. u vremenu SFRJ. Broj djece koja su pohađala školu je bio velik. Škola je aktivno počela s radom od 1947. godine. Tada su istom razrednom odjeljenju bile i po četiri generacije, a u školskim klupama je sjedilo po šest učenika. Djeca su s radošću išla u školu. Često su đaci polazili samo do kraja četvrtog razreda. Neki su morali napustiti školu i prije. Važno je bilo naučiti čitati i pisati i malo računati. Roditelji su svoju djecu nakon četvrtog razreda ispisivali iz škole. Djeca su pomagala u svim poslovima koja su se obavljala na seoskim dobrima. Radili su na njivama, oko stoke i pazili mlađu braću i sestre. Tijekom sljedećih godina razredi su se sastojali od jedne do dvije generacije, a kasnije i samo od jedne generacije. Šezdesetih i sedamdesetih godina bila su i po dva razredna odjeljenja iste generacije. Potočanska područna škola je aktivno radila do početka, odnosno do napuštanja zavičaja zbog ratnih zbivanja 1992. godine.

Nakon svršetka Domovinskog rata školska zgrada je obnavljana krajem 1996. godine. Za vrijeme trajanja radova na školskoj zgradi učenici iz Potočana išli su u Vrbovac u školu. Povratnički broj đaka je bio uredan i u porastu u godinama koje su slijedile. No zadnjih godina događa se raseljavanje i iz godine u godinu je sve manji broj učenika. Trenutno, tj. u školskoj 2018./2019. upisano je 19 učenika u 5 razreda. U pripremnog odjelu su samo 3 učenika. Prvi poslijeratni učitelj bio je Anto Kljaić. Od 1997.godine do 2019. predavalo više učitelja. Nakon učitelja Ante Kljaića u Potočanima su radili učitelj Anto Adžamić, Danica Ilić, Nezafeta Jurišić, Ružica Brnić, Tanja Vranjić, Janja Agatić, Janja Iličević, vrlo kratko i Melisa Horosković te sadašnji učitelji Marko Grgić i Ivanka Dubravac.