Županija Posavska

Završena žetva pšenice u Županiji Posavskoj

Završena je žetva pšenice na području Županije Posavske koja je praćena učestalim padalinama. Ova godina karakteristična je što je žetva strnih žita kao i u 2018. godini, započela krajem lipnja, kada su vremenski uvjeti bili idealni, a sami prinosi su bili dobri sa dobrim parametrima- hektolitarskom masom i vlagom.

U ovom razdoblju, hektolitarska masa pšenice kretala se od 76-83, a vlaga od 12-14%, međutim, nakon tog, zbog učestalih padalina, žetva strnih žita se razvukla i trajala je sve do 20. srpnja što je itekako utjecalo kako na kvalitetu tako i na kvantitetu, pa se hektolitar kretao od 73-79, a i sami prinosi su bili niži.

Ove godine, urod pšenice je skinut sa cca 3500 ha, a urod ječma i tritikalea sa cca 1500 ha. Prinosi pšenice kretali su se od 3-5 t/ha (prosjek 4 t/ha), a ječma od 4-7 t/ha (prosjek 5t/ha).

U otkupu je sudjelovalo 8 otkupljivača, a pretpostavlja se da su otkupili otprilike 12.000 t, a cijena pšenice ovisno o parametrima, kretala se 0,25 KM/kg-0,34 KM/kg.

Uzimajući u obzir navedeno, prinos pšenice nije bio zadovoljavajući, a kao razlog navodimo nepovoljne vremenske uvjete prilikom same zaštite od korova, bolesti, njege usjeva, kao i same žetve pšenice – strnih žita, izvijestili su iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske.

Vezane objave

Počela nastava u školama Županije Posavske

urednik

Objava javnih poziva – 12.03-2019.

urednik

Izaslanstvo Vlade ŽP u Ministarstvu zdravstva RH

urednik

Projekt UNDP-a i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ŽP

urednik

15. sjednica Vlade Županije Posavske

urednik

Posljedice nevremena kod poljoprivrednika u Županiji Posavskoj

urednik

Ostavite komentar