Odžak

Realizira se Plan protuminskog djelovanja u općini Odžak

Pripremajući za stožer CZ općine Odžak izvještaj o deminiranju na području općine za 2018. godinu i Plan deminiranja za 2019.godinu, služba CZ je uradila rekapitulaciju deminiranih površina od povratka u Odžak 1996. godine do 31.12.2018. godine.

Deminiranje na području općine Odžak smo podijelili u 2 faze i to:
I faza- od 1996. godine do V mjeseca 2011. godine
II faza- od V mjeseca 2011. godine do 31.12.2018. godine

Presjek je napravljen u V mjesecu 2011. godine jer je Ministarstvo civilnih poslova, Centar za uklanjanje mina u BiH tada izradilo Plan protuminskog djelovanja za općinu Odžak, temeljem koga je nastavljeno provođenje planiranih aktivnosti na terenu od strane akreditiranih organizacija za protuminsko djelovanje u općini Odžak.

U I fazi protuminskog djelovanja u općini je:

Tehnički izviđeno i očišćeno1.419.354 m2
Proglašeno zonom bez utvrđenog rizika od mina ( ZUR)2.300.000 m2
UKUPNO DEMINIRANO ILI PROGLAŠENO ZUR ZAKLJ. SA PETIM MJ.2011.G.3.719.354 m2

Donošenjem plana protuminskog djelovanja ostalo je za deminirati još 11.600.000,00 m² (11,6 km²).

MINSKA SITUACIJA U PETOM MJESECU 2011.GODINE

Sumnjiva i rizična minska površina11.600.000m2 (11, 6 km2)
  
Sumnjiva površina I kategorije1.000.000 m2
Sumnjiva površina II kategorije6.150.000 m2
Sumnjiva površina III kategorije4.500.000 m2

DEMINIRANE POVRŠINE OD 2011. GODINE

(nakon donošenja Plana protuminskog djelovanja 2011.godine)

31.10.2014.god.PRUD NASIP PUKNUĆE 1 ID 1362161.483 m2
28.08.2014.god.PRUD NASIP PUKNUĆE ID 135916.200 m2
 PRUD NASIP PUKNUĆE ID 1359141.197 m2
30.10.2015.god.NOVI GRAD LJEŠTRAK ID 13552166.390 m2
            2017.god.NOVI GRAD LJEŠTRAK1 ID 13957101.057 m2
 NOVI GRAD POTOP 1 ID 10813106.589 m2
 NOVI GRAD POTOP ID 10812 (14046)30.809 m2
            2018.god.PRUD ID 8662172.190 m2
 PRUD ID 8668153.042 m2
 SVILAJ- MLAKE MSP1.180.000 m2
UKUPNO DEMINIRANO OD 2011. GOD. DO 31.12.2018.GOD.2.018.957m2

                Iz gornje tabele je evidentno da je početkom ove godine ostalo sumnjivih i rizičnih površina 9.581.043 m².

Centar za uklanjanje mina u BiH planira u narednom periodu deminiranje nastaviti na dva načina i to: 
Deminiranje metodom tehničkog izviđanja = 2.504.777 m2
Deminiranje sistemom MSP- a = 7.076.266 m2

Vezane objave

Održana javna rasprava o dokumentu Plan upravljanja okolišem (PUO) za pod projektno područje u Općini Odžak

urednik

Prijava proizvodnje za ostvarenje federalnih novčanih potpora

urednik

Proslavljen Dan općine Odžak

urednik

Poziv na javnu raspravu o Nacrtu Proračuna općine Odžak za 2019.godinu

urednik

Svečano obilježeno spajanje mosta preko rijeke Save kod Svilaja

urednik

Održana obuka “Primjena Zakona o matičnim knjigama, Zakona o osobnom imenu i Zakona o državljanstvu u postupku rješavanja pojedinih pitanja iz oblasti matičnih knjiga”

urednik

Ostavite komentar